Home About Us Contact Us

Articles

नयाँ नेपालको शिक्षा नीति र राज्यको दायित्व
समाजशास्त्रीय हिसाबले समाजमा व्यक्ति वा समूहलाई ज्ञान तथा सीप र सामाजिक मूल्य हस्तान्तरण गर्ने सामाजिक प्रक्रियालाई शिक्षा भनिन्छ । हामी के कुरामा विश्वास गर्छौ भने, शिक्षा मानव मुक्तिको लक्ष्यमा निर्दिष्ट हुनु पर्दछ । यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ नेपालमा खास किसिमको शिक्षानीति निर्माण गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ....
 © www.educationinnepal.com. All rights Reserved.
Contact: info@educationinnepal.com; ctrlsgroup@gmail.com
Hits 56